STD & More

Câu chuyện khởi nguồn từ khát vọng của những người bằng hữu mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình và những người mình yêu thương.

Chuyện về STD bắt đầu từ năm 2011 – Những người bạn cùng chung chí hướng đã nỗ lực không ngừng nghỉ để STD đi đến hôm nay.

Học hỏi lẫn nhau, học từ sách vở, học qua trải nghiệm, học từ những người đi trước, chúng tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn, dám nghĩ khác để làm tốt hơn, chúng tôi khám phá được khoảng trống để tạo ra những điều khác biệt và cả khoảng trống cho sự phát triển của chính mỗi người.

 

STD – Văn hoá đặc trưng

LẤY NGƯỜI DÙNG LÀ TRUNG TÂM là tiêu chí có trong văn hóa của STD được quy chuẩn để đảm bảo những giá trị cốt lõi xuyên suốt trong tổ chức. Cách thức hành xử phù hợp, ý thức và thái độ trong quá trình triển khai công việc với tinh thần STD đã trở thành biểu tượng văn hóa đồng nhất mà bạn có thể gặp ở bất cứ đâu, với bất kì ai trong ngôi nhà chung STD.

Ở STD, mỗi CON NGƯỜI là một chiến binh “đa zi năng” với 70-80% quỹ thời gian làm việc được dành để thực hiện những công việc theo phân công của lãnh đạo trực tiếp, và 20-30% còn lại được tham gia đóng góp ở những dự án với vai trò khác nhau.

Team of teams là phương thức tối ưu hóa nguồn nhân lực, để mỗi thành viên trong tổ chức có cơ hội khám phá và phát huy tối đa năng lực bản thân, tăng cường sự thấu hiểu lẫn nhau và cùng phát triển trở thành “siêu đội ngũ” tài năng nhất.

Chúng tôi mang đến cơ hội nghề nghiệp đa dạng từ cấp bậc, phòng ban chức năng đến các khu vực hoạt động của STD. Bất cứ lúc nào, chúng tôi đều muốn chắc chắn rằng tất cả nhân viên đều có đủ sự thử thách trong công việc để thúc đẩy giới hạn của họ và không ngừng nâng cao năng lực.